Održan "Okrugli sto" u cilju efikasnijeg procesuiranja prekršaja

26.12.2014. godine, Kraljevo

Dana 26.12.2014. godine u Velikoj sali hotela "Turist" u Kraljevu je u organizaciji Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), organizovan "Okrugli sto" u cilju efikasnijeg procesuiranja prekršaja od strane podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.
Imajući u vidu da je novim Zakonom o prekršajima uveden niz značajnih izmena u vezi sa pokretanjem i vođenjem prekršajnog postupka, ovaj okrugli sto se organizuje kako bi sudije prekršajnih sudova i podnosioci prekršajnih zahteva, kroz neposredan dijalog raspravili eventualna sporna pitanja, utvrdili listu prioritetnih potreba i dogovorili konkretne aktivnosti u primeni novog ZOP-a.