Информатори о раду Прекршајног суда у Краљеву


Основни подаци о Прекршајном суду у Краљеву и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Краљеву

 36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1
ПАК: 560344
Матични број: 17774042
ПИБ: 106399070

 036 321-591
 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Краљеву ажуриран 27.02.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Краљеву ажуриран 01.10.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Краљеву ажуриран 29.08.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Краљеву ажуриран 08.01.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Краљеву ажуриран 17.01.2011. године Ms Word Pdf