Kontakti Prekršajnog suda u Kraljevu

Prekršajni sud u Kraljevu


 36000 Kraljevo, Trg Jovana Sarića 1
PAK 560344


Matični broj: 17774042
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106399070

Sudska uprava

Sekretar suda, Snežana Vukićević

 036 321-591
 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs

Pisarnica

Šef Odskeka pisarnice, Snežana Tomović

Upisničari

 036 306-116

Šef izvršne pisarnice, Zorica Bogosavljević

Referenti izvršenja

 036 306-049, 036 306-073

Šef ekspedicije, Milka Drašković

 036 306-049, 036 306-073

Računovodstvo

Šef računovodstva, Nadežda Žarković

 036 321-591
 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs

Odeljenje suda u Vrnjačkoj Banji


 36210 Vrnjačka Banja, Kruševačka 17a
PAK: 567224


 036 611-475
 036 611-475
 organzaprekrsajevb@mts.rs