• Prekršajni sud u Kraljevu

  Prekršajni sud u Kraljevu

   36000 Kraljevo, Trg Jovana Sarića 1
   036 321-591
   036 321-591
   prekrsajnisudkv@mts.rs

  Matični broj: 17774042 PIB: 106399070

  Predsednik suda
  Marija Bažalac

 • Prekršajni sud u Kraljevu, Odeljenje suda u Vrnjačkoj Banji

  Prekršajni sud u Kraljevu

  Odeljenje suda u Vrnjačkoj Banji

   36210 Vrnjačka Banja, Kruševačka 17a
   036 611-475
   036 611-475
   organzaprekrsajevb@mts.rs

  Predsednik odeljenja
  Milunka Šipić