Održana edukacija za komunikaciju i odnose sa javnošću

05.03.2019. godine, Kragujevac

Dana 05.03.2019. godine održana je edukcija u Kragujevcu organizovana od strane Pravosudne akademije gde su predsednik suda, potparol suda i sekretar suda, prošli osnovnu obuku za komunikaciju i odnose sa javnošću.