Rad sudske prakse Prekršajnog suda u Kraljevu

Za sudiju sudske prakse određena je sudija Milunka Šipić.

Zadatak sudske prakse je da prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa i o tome obaveštava sudije, sudijske pomoćnike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova, u smislu odredaba člana 27. stav 2. Sudskog poslovnika.