Portparol Prekršajnog suda u Kraljevu

Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Marija Bažalac.

Tehničko lice za kontakt, sekretar suda Snežana Vukićević.

 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs