Informatori o radu Prekršajnog suda u Kraljevu


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Kraljevu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Kraljevu

 36000 Kraljevo, Trg Jovana Sarića 1
PAK: 560344
Matični broj: 17774042
PIB: 106399070

 036 321-591
 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Kraljevu ažuriran 27.02.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kraljevu ažuriran 01.10.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kraljevu ažuriran 29.08.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kraljevu ažuriran 08.01.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Kraljevu ažuriran 17.01.2011. godine Ms Word Pdf