Одржан "Округли сто" у циљу ефикаснијег процесуирања прекршаја

26.12.2014. године, Краљево

Дана 26.12.2014. године у Великој сали хотела "Турист" у Краљеву је у организацији Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА), организован "Округли сто" у циљу ефикаснијег процесуирања прекршаја од стране подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка.
Имајући у виду да је новим Законом о прекршајима уведен низ значајних измена у вези са покретањем и вођењем прекршајног поступка, овај округли сто се организује како би судије прекршајних судова и подносиоци прекршајних захтева, кроз непосредан дијалог расправили евентуална спорна питања, утврдили листу приоритетних потреба и договорили конкретне активности у примени новог ЗОП-а.