Портпарол Прекршајног суда у Краљеву

Функцију портпарола суда обавља председник суда Марија Бажалац.

Техничко лице за контакт, секретар суда Снежана Вукићевић.

 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs