Портпарол Прекршајног суда у Краљеву

Функцију портпарола суда обавља в.ф. председника суда Светлана Недељковић.

Техничко лице за контакт, секретар суда Марко Пљеваљчић.

 036 321-591
 prekrsajnisudkv@mts.rs