Судије Прекршајног суда у Краљеву


Распоред судија у седишту


1. Светлана Недељковић, в.ф. председника суда
2. Снежана Вукићевић, заменик в.ф. председника суда
3. Милутин Плањанин
4. Мирослав Вулетић
5. Сузана Поповић

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Врњачкој Бањи

6. Милунка Шипић, председник Одељења суда