Рад са странкама

Радно време суда радним данима је од 7.30 - 15.30 часова.
Рад са странкама је од 7.30 - 15.30 часова, пауза је од 9.30 - 10.00 часова.
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије од 08.00 - 20.00 часова.