Архива вести Прекршајног суда у Краљеву


08.05.2020. године, Крагујевац

Правила понашања запослених и странака Прекршајног суда у Краљеву...

05.03.2019. године, Крагујевац

Одржана едукација за комуникацију и односе са јавношћу...

01.03.2019. године, Краљево

Одржана Свечана седница поводом новоизбраних судија у Прекршајном суду у Краљеву...

18.02.2019. године, Краљево

Одржан састанак председника Прекршајног суда у Краљеву и директора осам највећих јавних предузећа у граду Краљеву...

27.08.2018. године, Краљево

Одржан састанак председника Прекршајног суда у Краљеву и представника инспекцијских служби града Краљева...

26.12.2014. године, Краљево

Одржан "Округли сто" у циљу ефикаснијег процесуирања прекршаја...

01.12.2014. године, Краљево

Инсталиран програм за СМС обавештавање странака...

23.05.2014. године, Београд

Изабран председник Прекршајног суда у Краљеву...