Одржана eдукација за комуникацију и односе са јавношћу

05.03.2019. године, Крагујевац

Дана 05.03.2019. године одржана је едукција у Крагујевцу организована од стране Правосудне академије где су председник суда, потпарол суда и секретар суда, прошли основну обуку за комуникацију и односе са јавношћу.