Огласна табла Прекршајног суда у Краљеву


08.05.2024. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - секретар суда, референт на извршним предметима и записничар

10.04.2024. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - секретар суда, референт на извршним предметима и записничар

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - секретар суда

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - референт на извршним предметима

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - записничар

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа у РС - секретар суда, референт на извршним предметима и записничар

Листа задатака за тестирање општих функционалних компетенција - дигитална писменост - секретар суда, референт на извршним предметима и записничар

Листа задатака за тестирање општих функционалних компетенција - пословна комуникација - секретар суда, референт на извршним предметима и записничар

База питања за тестирање посебних функционалних компетенција - секретар суда

Јединствена база питања за тестирање посебних функционалних компетенција - референт на извршним предметима

Јединствена база питања за тестирање посебних функционалних компетенција - записничар

29.03.2024. године

Наредба за истацање писмена на огласној табли суда 3Пр Бр. 1104/24

02.02.2024. године

Листа кандидата који су испунили мерила за избор - судијски помоћник-судијски сарадник

Листа кандидата који су испунили мерила за избор - шеф рачуноводства

12.01.2024. године

Резултати провере општих функционалних компетенција кандидата - судијски помоћник-судијски сарадник и шеф рачуноводства

22.11.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћник-судијски сарадник и шеф рачуноводства

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћник-судијски сарадник

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - шеф рачуноводства

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа у РС

Пример теста за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

Листа задатака за тестирање општих функционалних компетенција - дигитална писменост

База питања за проверу посебних функционалних компетенција

Примери питања за проверу посебних функционалних компетенција - шеф рачуноводства

07.11.2023. године

Одлука о потреби попуњавања радних места спровођењем јавног конкурса

20.11.2019. године

Одлука о лицу за заштиту података о личности