Одржана Свечана седница поводом новоизбраних судија у Прекршајном суду у Краљеву

01.03.2019. године, Краљево

Дана 01.03.2019. године одржана је Свечана седница свих судија Прекршајног суда у Краљеву поводом ступања на судијску дужност новоизабраних судија Вукићевић Снежане и Плањанин Милутина.