Јавне набавке Прекршајног суда у Краљеву, 2014. година

У Прекршајном суду у Краљеву, сходно члану 39. Закона о јавним набавкама, збир свих сродних добара није прелазио износ од 399.000,00 динара, те из тих разлога у Прекршајном суду у Краљеву није спровођен поступак јавних набавки.