Прописи


Закон о Високом савету судства ("Сл. гласник РС" бр. 116/2008, ... 106/2015) Ms Word Pdf
Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС" бр. 65/2013 и 98/2016) Ms Word Pdf
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Сл. гласник РС" бр. 101/2013) Ms Word Pdf
Закон о судијама ("Сл. гласник РС" бр. 116/2008, ... 47/2017) Ms Word Pdf
Закон о уређењу судова ("Сл. гласник РС" бр. 116/2008, ... 113/2017) Ms Word Pdf
Судски пословник ("Сл. гласник РС" бр. 110/2009, ... 16/2018) Ms Word Pdf