Извештаји о раду Прекршајног суда у Краљеву


Шестомесечни извештај о раду за период јануар-јун 2015. године Excell
Годишњи извештај о раду за 2014. годину Excell
Годишњи извештај о раду за 2013. годину Excell