Извештаји о раду Прекршајног суда у Краљеву


Анализа примљених притужби у периоду од 01.01 до 30.06.2019.године MSWord
Каталог примљених донација у 2018. години MSWord
Каталог примљених поклона судија и државних службеника у 2018. години MSWord
Шестомесечни извештај о раду за период јануар-јун 2015. године Excell
Годишњи извештај о раду за 2014. годину Excell
Годишњи извештај о раду за 2013. годину Excell